Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bardejov

Aktuálne oznamy

Milí klienti,

na základe neustálych zmien, ktoré sa okolo nás dejú Vám chceme oznámiť, že toho času pracujeme v režime OTP (očkovaní, testovaní PCR test platný 72hod., antigénový test platný 48 hod., prekonaní). OTP režim platí pre rodičov, pedagógov a iných vstupujúcich do nášho zariadenia. Návšteva detí, žiakov a študentov je možná na základe podpísaného vyhlásenia o bezpríznakovosti.

Ďakujeme za Vašu ústretovosť

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Vstup cudzím osobám do priestorov školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaní, prekonaní) so súhlasom riaditeľa.

 

Príkaz ministra č.40/2021, ktorým sa dopĺňa metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ

 

Dodatok č. 7 k ŠVP pre ZŠhttps://www.minedu.sk/24716-sk/dodatok-c-7-k-svp-pre-zakladne-skoly/

Dodatok č. 8 k ŠVP pre ZŠ - https://www.minedu.sk/dodatok-c-8-ku-svp-pre-zakladne-skoly/

Dodatok č. 9 k ŠVP pre ZŠhttps://www.minedu.sk/data/att/20249.pdf

Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v ZŠ v šk. roku 2021/2022 - https://www.ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022/SPU_metodicke_usmernenie_21_9_14.pdf 

Ponukový list preventívnych aktivít pre žiakov základných škôl v školskom roku 2021/2022

Ponukový list preventívnych aktivít pre študentov stredných škôl v školskom roku 2021/2022

Žiadosť o realizáciu preventívnych aktivít 


 

 

Vitajte na stránkach Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove

Hore