Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bardejov

Aktuálne oznamy

Milí klienti,

na základe neustálych zmien, ktoré sa okolo nás dejú Vám chceme oznámiť, že toho času pracujeme v režime OTP (očkovaní, testovaní PCR test platný 72hod., antigénový test platný 48 hod., prekonaní). OTP režim platí pre rodičov, pedagógov a iných vstupujúcich do nášho zariadenia. Návšteva detí, žiakov a študentov je možná na základe podpísaného vyhlásenia o bezpríznakovosti.

Ďakujeme za Vašu ústretovosť

 

Príkaz ministra č.40/2021, ktorým sa dopĺňa metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ

 

Dodatok č. 7 k ŠVP pre ZŠhttps://www.minedu.sk/24716-sk/dodatok-c-7-k-svp-pre-zakladne-skoly/

Dodatok č. 8 k ŠVP pre ZŠ - https://www.minedu.sk/dodatok-c-8-ku-svp-pre-zakladne-skoly/

Dodatok č. 9 k ŠVP pre ZŠhttps://www.minedu.sk/data/att/20249.pdf

Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v ZŠ v šk. roku 2021/2022 - https://www.ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022/SPU_metodicke_usmernenie_21_9_14.pdf 

Ponukový list preventívnych aktivít pre žiakov základných škôl v školskom roku 2021/2022

Ponukový list preventívnych aktivít pre študentov stredných škôl v školskom roku 2021/2022

Žiadosť o realizáciu preventívnych aktivít 


 

 

Vitajte na stránkach Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove

Hore