Centrum poradenstva a prevencie

Aktuálne oznamy

Od 1.1.2023 sa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva zlučuje s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva. Od tohto dátumu budeme pôsobiť pod spoločným názvom:
Centrum poradenstva a prevencie (CPP).

Sídlo ostáva nezmenené: Štefánikova 8
Zamestnanci CŠPP budú taktiež pôsobiť v pôvodných priestoroch – na adrese Spojenej školy, ktorej boli súčasťou, Pod papierňou 2671, t.j. od 1.1.2023 sa ich pôvodné priestory stávajú našim elokovaným pracoviskom.

Viac o novom systéme poradenstva a prevencie: Školský zákon

 

Ponukový list preventívnych aktivít pre žiakov základných škôl v školskom roku 2022/2023

Ponukový list preventívnych aktivít pre študentov stredných škôl v školskom roku 2022/2023

Žiadosť o realizáciu preventívnych aktivít 

Ministerstvo školstva v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom, zverejnilo 20. júla 2022 nový dodatok č. 11 k Štátnemu vzdelávaciemu programu. Dávame Vám do pozornosti kapiotolu 7 - “Osobitosti vzdelávania žiakov so ŠVVP v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania

Aktuálne informácie k postupom prijímania žiakov z Ukrajiny nájdete na odkaze: https://www.minedu.sk/prichod-noveho-ziaka-z-ukrajiny/

 

 

Príkaz ministra č.40/2021, ktorým sa dopĺňa metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ

Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ - https://www.minedu.sk/usmernenie-k-hodnoteniu-ziakov-zs/

Usmernenie na hodnotenie žiakov SŠ - https://www.minedu.sk/29262-sk/usmernenie-k-hodnoteniu-ziakov-ss-januar-2022/

 


 

 

Vitajte na stránkach Centra poradenstva a prevencie v Bardejove

Hore