Centrum poradenstva a prevencie

Ponuka pre Materské školy

1. Preventívny program pre deti predškolského veku "Múdra sova Hedviga a jej priatelia"

2. Preventívny program "Opička Kika"

3. Vyšetrenie laterality, depistáž školskej spôsobilosti, predčasné zaškolenie, povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo 5 rokov

Vyšetrenie laterality – poslať nahlášku s vyplnenou charakteristikou dieťaťa (kedy používa ľavú ruku, kedy pravú, úroveň grafomotoriky...) do novembra aktuálneho školského roka. Na vyšetrenie laterality hlásiť nevyhranených ľavákov, resp. ľavákov, ktorí majú výrazné ťažkosti v grafomotorike a jemnej motorike. V prípade, že MŠ potrebuje vyšetrenie aj u vyhranených ľavákov, samozrejme to zrealizujeme.

Depistáž školskej spôsobilosti – v prípade záujmu poslať žiadosť do decembra aktuálneho školského roka na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. alebo poštou na adresu Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Štefánikova 8, 085 01 Bardejov.
V žiadosti uviesť počet detí.

Termín konania depistáží: február – máj aktuálneho školského roka. Zohľadňujeme poradie nahlásenia jednotlivých škôlok.
Upozornenie: Depistáž budeme robiť iba v MŠ, ktoré majú min. počet predškolákov 4. Pre menšie škôlky platí, ak máte dieťa, ktoré sa vám javí ako nezrelé a nepripravené na zvládnutie požiadaviek 1. roč. ZŠ, je potrebné poslať nahlášku na individuálne vyšetrenie s charakteristikou dieťaťa. To isté platí aj pre veľké škôlky v prípade, že nemáte záujem o depistáž.
Termín individuálnych vyšetrení školskej spôsobilosti: máj aktuálneho školského roka; nahlášky nám môžete posielať priebežne.

Predčasné zaškolenie – poslať nahlášku na vyšetrenie s vyplnenou charakteristikou dieťaťa. Nahlášky možno posielať priebežne. Bolo by dobré, aby takéto dieťa bolo zaradené aj do depistáže školskej spôsobilosti, ak sa bude vo vašej škôlke konať. Termín vyšetrenia:  jún aktuálneho školského roka.

Nahlášku na vyšetrenie v našom centre a pomôcku k charakteristike dieťaťa nájdete TU.

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo 5 rokov – ak sú v triede deti, u ktorých sa predpokladá, že sa budú uchádzať o predčasné zaškolenie, na podnet učiteľky podajú rodičia žiadosť o psychologické vyšetrenie v CPPPaP Bj, ktoré je potrebné pre zaradenie dieťaťa do povinného predprimárneho vzdelávania (https://www.minedu.sk/data/att/22422.pdf – ods.6)

Zaradenie dieťaťa na predčasné predprimárne vzdelávanie je nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby dieťa mohlo absolvovať vyšetrenie k predčasnému zaškoleniu.

4. Preventívny program "Zippyho kamaráti"

Hore